حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

[gtranslate]

جدول وزنی میلگرد

سایزوزنقطر
84/747/5
107/3929/3
1210/65611
1414/5213
1618/9615
182417
2029/6419
2235/7621
2546/224
2857/9626/5
3275/7230/5
3695/8834/5